دیر هم که رسیدی
روسری‌ات را باز کن
تا حس شالیکاری را بگیرم
که کمر به برداشتِ موهایت بسته‌ است

دیر هم که رسیدی
روسری‌ات را باز کن..،

باور کن
تمام خواب‌ها
ارزشِ پریدن دارند
وقتی بوی شالیزار،
اتاق را به فکر فرو برده‌ است.

 #حمیدرضا_هندی

 

منبع : دنیای عاشقانه |بوی شالیزار
برچسب ها :