روسری که
شرش از سرِ موهایت کم شود،
رؤیا سرایت می‌کند
به مردمک‌های رنگ پریده‌ای
که هیزِ زیبایی‌ات می شوند...

تا آرزو به دلِ بادی شوم که
شانه به سرِ موهای تو می‌شود..

دلت را که باد زد
بیا حوالیِ دست‌های من..
مزرعۀ موهایت
مترسک می‌خواهد بانو

#حمیدرضا_هندی

منبع : دنیای عاشقانه |مزرعه موهایت
برچسب ها :