می‌روم بر سر راهش به امید نظری
آه اگر بگذرد آن شوخ و نگاهی نکند...

#هلالی_جغتایی

 


جانا ز فراق تو این
محنت جان تا کی
دل در غم عشق تو
 رسوای جهان تا کی

چون جان و دلم خون
شد در درد فراق تو
بر بوی وصال تو دل
بر سر جان تا کی

#عطار_نیشابوری

 

F????TIMA???? M, [۲۳.۰۲.۱۹ ۱۰:۳۰]
جانا ز فراق تو این
محنت جان تا کی
دل در غم عشق تو
 رسوای جهان تا کی

چون جان و دلم خون
شد در درد فراق تو
بر بوی وصال تو دل
بر سر جان تا کی

#عطار_نیشابوری
گرچه افروختم و
سوختم و
دود شدم
شِکوِه از دست تو هرگز
به زبانم نرسید


#شفیعی‌کدکنی_ـ
 

 

 گـرانی میکند بر خاطــرش یادم، نمیدانم

 


که با این ناتوانی چون توانم رفت از یادش
 #صائب_تبریزی_ـ
 

 

 

به سانِ رود
که در نشیب درّه سر به سنگ می زند
رونده باش
امید هیچ معجزی ز مرده نیست
زنده باش ...

#هوشنگ_ابتهاج

 

 

نمی‌خواستم از دستت بدهم
بارانی بی‌پناه بودم
که نمی‌دانستم
از دریا جدا مانده‌ام یا آسمان...

گودالی برای خودم کندم
و تصویرِ تو را برای همیشه
از قلبم عبور دادم ...!

#پریسا_صالحی

 

 

 

جمعه و غصه ی تنهایی و بی حوصلگی
تازه این اول ظهر است و غروبش, در پیش...!

???? مهدی امیری

 

 

زندگی نیست ،ممات است تو را کم دارد
دیدنت ارزش آواره شدن هم دارد

????صابر خراسانی

منبع : دنیای عاشقانه |گلچین شعر کوتاه 57
برچسب ها : فراق ,فراق توبر ,تو رسوای جهان